Posts by ""

OFICER GRENADIERÓW PANCERNYCH, Kurlandia (listopad) 1944

OFICER BRONI PANCERNEJ, Polska (wrzesień) 1939

OPERACJA „WĘDRUJĄCY KOCIOŁ 2”

MANEWRY „WUNDERWAFFE” – BOBOLICZKI 2018

STRZELEC ZMOTORYZOWANY, ZSRR (zima) 1941

JUBILEUSZ 15-LECIA SRH AA7