OFICER GRENADIERÓW PANCERNYCH, Polska (styczeń) 1945

OFICER GRENADIERÓW PANCERNYCH, Kurlandia (listopad) 1944

OFICER BRONI PANCERNEJ, Polska (wrzesień) 1939

STRZELEC ZMOTORYZOWANY, ZSRR (zima) 1941

STRZELEC ZMOTORYZOWANY, Polska (wrzesień) 1939

Musztra Pancerno-Motorowa

Walka w miejscowościach.

Taktyka działania zwiadowców podczas wykonywania zadania.

Działa szturmowe w armii niemieckiej