Ogólne zasady maskowania żołnierzy-zwiadowców.

Niemieckie pancerne oddziały rozpoznawcze w II wojnie światowej

Zespoły Techniczne

Walka Zespołów Wsparcia (Osłony)

Instrukcja Walki Oddziałów Szturmowych

Organizacja, użycie i działania oddziałów szturmowych saperów.

Szkolenie sanitarne.

Natarcie na fort Nr. IX (Dąbrowskiego) w Warszawie.

Ćwiczenia drużyny w oczyszczaniu budynku