Radzieckie metody walki w mieście

Radzieckie metody walki w lesie

Zadania rodzajów broni podczas walk w mieście – saperzy

Zdobywanie miast i walki uliczne – taktyka Armii Czerwonej

Działa szturmowe w armii niemieckiej

Powstanie i formowanie Wojska Polskiego na wschodzie

UMUNDUROWANIE WOJSKA POLSKIEGO – Zarys ogólny

Właściwości niemieckiej taktyki – taktyka dobrych rozkazów

Niemieckie wyszkolenie przeciwpancerne w 1942r.