Walka w terenie lesisto-bagnistym

Taktyka czołgów niemieckich w działaniach we Francji w 1944r.

Łowcy czołgów

OFICER ARTYLERII SZTURMOWEJ, Polska (lato) 1944

GEFREITER BRONI PANCERNEJ, Polska (sierpień) 1944

GRENADIER PANCERNY, Normandia (czerwiec) 1944

Taktyka pola walki w rekonstrukcji historycznej