Organizacja, użycie i działania oddziałów szturmowych saperów.

Szkolenie sanitarne.

Natarcie na fort Nr. IX (Dąbrowskiego) w Warszawie.

Ćwiczenia drużyny w oczyszczaniu budynku

Taktyka Niemców w obronie zimowej 1941-42

Czołgi w walce przeciw obiektom fortyfikacyjnym.

Musztra bojowa niemieckich formacji pancernych w Libii 1941-42

Drużyna Strzelecka

Pokonywanie przeszkody wodnej