Drużyna – Pluton piechoty w natarciu i obronie

Walka broni pancernej Wehrmachtu

Kurtki maskujące Sumpfmuster 43 w Normandii 1944

Rola i zadania niemieckiej broni pancernej

Sygnały gwizdkowe Wehrmachtu

MUSZTRA Z BRONIĄ

Komendy niemieckie

Radzieckie metody walki w mieście

Radzieckie metody walki w lesie