Zadania rodzajów broni podczas walk w mieście – saperzy

engineersZadania rodzajów broni podczas walk w mieście – saperzy

Opracował: Steiner

O wyniku walki w mieście decyduje w końcu piechota, Jednakże piechota rzadko ma możność przy użyciu jedynie własnych środków ogniowych podejść do nieprzyjacielskich gniazd ogniowych, wtargnąć do nich i w walce z bliska zniszczyć wroga, otwarcie jej drogi do wnętrza gniazd ogniowych, to znaczy poszczególnych umocnionych domów i różnych budowli, jest zadaniem wszystkich rodzajów broni, a przede wszystkim artylerii, saperów i czołgów.

Saperzy.
Głównym zadaniem saperów w walce w mieście jest zapewnienie nacierającej piechocie możliwości posuwania się naprzód, aż do osiągnięcia wskazanego celu. Zadanie saperów polega tu głównie na oczyszczaniu i przygotowywaniu dróg dla piechoty, czołgów i artylerii przez różne przeszkody, wykonane przez nieprzyjaciela. Na podstawie doświadczeń należy w tym celu przydzielić do każdej kompanii piechoty, walczącej w składzie oddziału szturmowego, saperska grupę torującą w składzie 1-2 drużyn saperów i wyszkolonych w rzemiośle saperskim szeregowców piechoty.

Zadanie saperskich grup torujących polega na:
– oczyszczaniu przejść w polach minowych i sieciach drutów kolczastych,
– wykonywaniu otworów w ścianach i parkanach domów,
– oczyszczaniu przejść z gruzu powstałego po zburzeniu domów,
– burzenie budynków i barykad,
– blokowaniu bronionych przez nieprzyjaciela domów i betonowych schronów bojowych,
– umocnieniu opanowanych obiektów.

Wszystkie te prace wchodzą zasadniczo w zakres działania saperskich oddziałów torujących, działających w składzie oddziałów szturmowych. Doświadczenie walk w mieście wykazało, że oddziałów saperskich nie należy używać do burzenia budynków, którą to pracę lepiej może wykonać ciężka artyleria i środki zapalające.

W wyniku prac saperów nad oczyszczeniem i przebijaniem przejść powstaje sieć dróg osłoniętych przed obserwacją i ogniem nieprzyjaciela, pozwalająca na manewrowanie siłami żywymi i środkami technicznymi na bezpiecznych tyłach i na linii oddziałów walczących.

Ppłk Grosglik Edward
Bellona 1946