Komendy niemieckie

3962920324_cb65da18ae_oKomendy niemieckie

Komenda – odmiana rozkazu podana bezpośrednio głosem w celu natychmiastowego i jednolitego wykonania.

Chcąc możliwe najlepiej przedstawić typowe dla drużyny czy plutonu manewry taktyczne, tworzymy programy szkoleń oparte na wytycznych z materiałów historycznych. Przy okazji naszych manewrów i różnego rodzaju ćwiczeń, staramy się prowadzić zajęcia nie tylko w oparciu o podstawowe zdania taktyczne, ale także rozbudowując je o dodatkowe elementy, zmuszając m.in. improwizacji. Dzięki temu podczas inscenizacji nasze zachowania są jak najbardziej zbliżone do ówczesnych. Jedną z metod podniesienia realizmu na polu bitwy jest wykorzystywanie komend w języku niemieckie, których przykłady znajdują się poniżej.

1. Gebiet feindfrei – (Gebit fajndfraj) – teren czysty (wolny od nieprzyjaciela)
2. Ich brauche hier Verstärkung – (Iś brałche hir wersztarkung) – potrzebuję tu wsparcia (np ogniowego)
3. Kommt ran und helft mir – (Kommt ran und helft mir) – chodźcie tu i mi pomóżcie
4. In unserem Bereich wurden Sprengsätze gemeldet – (In unzeren berajś wurden Szprengzece gemeldet) – wykryto ładunki wybuchowe w naszym zasięgu/obszarze
5. In unserem Bereich wurde ein sprengsatz gelegt – (In unzeren berajś wurden szprengzac gelegt) na naszym terenie podłożono ładunki wybuchowe
6. Feuer einstellen! – (Fojer ajnsztelen) – wstrzymać ogień
7. Stellungswechsel! – (Sztelungweksel) – zmiana stanowiska (np ogniowego)
8.  Sichert die Flanken – (Zisiert di flanken) – zabezpieczyć flanki
9. Gib mir Feuerschutz – (Gib mir fojerszuc) – osłaniać mnie
10. Die waffe weg. – (Di waffen weg) – rzucić broń
11. Feind von vorn – (Fajnd won worn) – wróg z przodu
12. Feind hinter uns – (Fajnd hinter uns) – wróg z tyłu
13. Sie sind hinter Uns – (Zi zind hinter) – są za nami
14. Ausweichen – (Ałswajchen) – wymijać, ustąpić, schodzić z drogi
15. Über rechte Flanke vorrücken – (Yber reśte flanke worryken) – posuwać się za prawą flanką
16. Über linke Flanke vorrücken – (Yber linke flanke worryken) – posuwać się za lewą flanką
17. Kommt in beeilung Männer – (Komt in beajlung mena) – chodźcie szybko ludzie
18. Weiter gehts – (Wajter gejts) – dalej
19. Handgranate weg hier – (Handgranate weg hir) – granat! kryć się!
20. Granaten werfen – (Granaten werfen) – rzucić granaty
21. Haltet diese stellung – (Haltet dize sztelung) -utrzymać tą pozycję
22. Feind Wagen vor links – (Fajnd wagen wor links) – wrogi pojazd od lewej
23. Feind Wagen vor rechts – (Fajnd wagen wor reśts) – wrogi pojazd od prawej
24. Feind MG voraus – (Fajnd emgie worałs) – wrogi KM przed nami
25. Zum angriff Manner – (Cum angrif mena) – do ataku.
26. MG zu mir – (Emgie cu mir) – KM do mnie
27. Wer braucht das MG hier? – (Wer brałcht das emgie hir) – kto potrzebuje tu KM-u?
28. Wir brauchen ein MG schützen. – (Wir brałchen ajn emgie szucen) – potrzebujemy strzelców KM
29. Bleib beim Panzer/Beim Panzer bleiben – (Blajb bajm pancer/Bajm pancer baljben) – zostać przy czołgu
30. Pass auf den Panzer auf – (Pas ałf den pancer ałf) – uważać na czołg
31. Beschützt den Panzer – (Beszyct dejn Panzer) – osłaniać czołg
32. Dran bleiben Männer – (Dran blajben mena) – zostać przy tym (w sensie przy jakimś obiekcie, np stodole)
33. Am Panzer dran bleiben – (Am pancer dran baljben) – zostać (czekać) przy tamtym czołgu
34.Ich brauche munition – (Iś brałche municjon) – potrzebuję amunicji
35.Keine munition mehr – (Kajne municjon mer) – nie ma już amunicji
36.Nicht vergiss es – (Niśt wergis es) nie, zapomnij o tym
37.Geht nicht – (Gejt niśt) – nie da się, nie zadziała
38.Voll ins schwarze – (Wol ins szwarce) – strzał w dziesiątkę
39.Sauber – (Załber) – czysto
40.Guter schuss – (Guter szus) – dobry strzał
41.Volltreffer – (woltrefa) – trafiony (w dziesiątkę)