MUSZTRA Z BRONIĄ

MUSZTRA Z BRONIĄ

Poniżej znajdziecie podstawowe niemieckie komendy musztry z bronią i instrukcje jak je prawidłowo wykonać. Ryciny pochodzą z oryginalnej niemieckiej instrukcji.

 

GEWEHR, AB! (do nogi broń)

Przyjmujemy pozycję Hab-acht (baczność) – wyprostowani, pięty razem, palce tworzą ze sobą kąt lekko mniejszy niż 45 stopni. Karabin trzymamy przy prawej nodze, stopka broni spoczywa na podłożu, przy prawej stopie. Koniec stopki od strony kabłąka spustowego powinien znajdować się na tej samej wysokości co mały palec u prawej stopy. Palce prawej dłoni muszą być wyprostowane i złączone ze sobą, obejmując górną część łoża karabinu, knykcie są skierowane do przodu, łokieć lekko ugięty i odstający od tułowia. Prawe ramię tak jak na komendę „Stillgestanden” – dłoń wyprostowana, ułożona na spodniach palcami wzdłuż szwu, dolna krawędź dłoni dotyka dolnej krawędzi kurtki mundurowej, łokieć lekko ugięty, lekko odstający od tułowia.

DAS GEWEHR, ÜBER! (na ramię broń)

W niemieckiej armii kładło się broń na lewym ramieniu, inaczej niż w wielu innych armiach na świecie. Z pozycji „Ab” przenosimy prawą ręką karabin bezpośrednio przed siebie. Prawa dłoń powinna znaleźć się na wysokości kołnierzyka. Chwytamy karabin za łoże lewą dłonią BEZPOŚREDNIO pod prawą. Broń znajduje się około 20 cm przed klatką piersiową, trzymana jest pionowo, na równi z guzikami bluzy. Zamek broni jest skierowany w prawą stronę żołnierza a lewa strona karabinu znajduje się na wprost tułowia. Aby położyć karabin na lewe ramię, prawą dłoń kładziemy na mechanizmie zamkowym (dłoń możemy oprzeć na rączce zamka), odwracamy karabin o 90 stopni przeciwnie do ruchu wskazówek zegara a równocześnie lewą dłonią chwytamy za stopkę i podnosimy broń do lewego ramienia. Bezpiecznik powinien znajdować się na wysokości pachy. Kiedy broń jest właściwie położona na ramieniu, stopka znajduje się pod ładownicą, a lewy łokieć odstaje od ciała. W momencie położenia broni, prawa ręka powraca szybko do pozycji na baczność.

 musztra2

ACHTUNG! PRÄSENTIERT DAS – GEWEHR! (prezentuj broń)

Komenda podawana tylko wtedy, kiedy żołnierz stał z karabinem na ramieniu w pozycji „Gewehr ab!”. Po tej komendzie kładziemy lewą dłoń na zgięciu kolby i jednocześnie lewą dłonią którą trzymamy na stopce, odwracamy karabin zgodnie z ruchem wskazówek zegara o 90 stopni. Tym samym broń znajdzie się jej lewą stroną naprzeciwko naszego tułowia. Obracamy karabin prawą dłonią, która znajduje się na zgięciu o kolejne 90 stopni zgodnie ze wskazówkami zegara. Jednocześnie lewą dłoń zdejmujemy ze stopki i kładziemy na łożu bezpośrednio pod celownikiem (kciuk powinien znajdować się równolegle do karabinu, palce złączone). W prawej dłoni, która ciągle znajduje się na zgięciu kolby, prostujemy palce, kciuk tej dłoni powinien obejmować kolbę. Karabin powinien znajdować się dokładnie na przeciwko guzika lewej kieszeni kurtki mundurowej, mechanizmem zamkowym do ciała, kabłąkiem spustowym od ciała. Koniec łoża powinien znajdować się na poziomie lewego oka.

musztra3

DAS GEWEHR, ÜBER! Po „prezentuj broń” (na ramię broń)

Po tej komendzie wystarczy powtórzyć od tyłu ruchy do „prezentuj broń”, czyli: prawą dłonią trzymającą zgięcie kolby odwrócić karabin o 90 stopni przeciwnie do wskazówek zegara, jednocześnie przenosząc lewą dłoń na stopkę, po czym lewą dłonią odwracamy karabin o kolejne 90 stopni przeciwnie do wskazówek a prawą słoń umieszczamy przy boku w pozycji „na baczność”.

GEWEHR, AB! Po „na ramię broń” (do nogi broń)

Komenda ta jest wydawana kiedy żołnierz stoi w pozycji „na ramię broń”. Pozwala mu ona na zdjęcie broni z ramienia i opuszczenie jej na ziemię. Po wydanej komendzie, jednocześnie prostujemy lewe ramię na którym leży broń, obracamy ją lewą dłonią o 90 stopni zgodnie ze wskazówkami i kładziemy prawą dłoń bezpośrednio pod uchem na pas nośny. Wypuszczamy karabin z lewej ręki a prawą przenosimy do prawego boku i stawiamy na ziemię w odległości około 20 cm od prawego buta, prostopadle do niego, po czym znów ustawiamy karabin w pozycji wyjściowej „Grundstellung”.

musztra4

GEWEHR, UMHÄNGEN! (na pas broń)

Komenda wydawana po „Ab“ (do nogi). Po niej, rozluźniamy pas nośny i przewieszamy karabin przez prawe ramię. Prawa dłoń musi trzymać pas nośny na wysokości prawej kieszeni kurtki a jej kciuk powinien znajdować się po wewnętrznej stronie pasa, ułożony wzdłuż tego pasa. Łokieć lekko odstaje od korpusu.

musztra5