Sygnały gwizdkowe Wehrmachtu

52cd0175dea33092medSygnały gwizdkowe Wehrmachtu

 

Armia niemiecka, chcąc utrzymać kontrolę nad swoimi jednostkami na polu bitwy, pośród hałasów bitewnych i ze względu na odległości w jakich znajdowali się poszczególni żołnierze, wprowadziła do oficjalnego użytku polowego gwizdek, jako instrument sygnałowy. Zastosowany został nowy rodzaj systemu sygnałów dźwiękowych. Dzięki temu, dowódcy mogli zostać zrozumiani przez swoich żołnierzy nawet z odległości kilkuset metrów, w czasie ostrzału podczas bitwy itp. Poniżej znajduje się lista tych sygnałów razem z opisami:

——–

Ciągły gwizd

Alarm

– – –

3 długie gwizdy

Zbiórka

1 długi gwizd

Ruszać lub atakować

– –

2 długie gwizdy

Wycofać się

– *

1 długi i 1 krótki gwizd

Prawe skrzydło atakuje

* –

1 krótki i 1 długi gwizd

Lewe skrzydło atakuje

* * –

2 krótkie i 1 długi gwizd

Przejść na lewą flankę

– * *

1 długi i 2 krótkie gwizdy

Przejść na prawą flankę

* * * *

4 krótkie gwizdy

Przegrupować się

– * –

1 długi 1 krótki 1 długo gwizd

Zbiórka przy dowódcy