Instrukcja Walki Oddziałów Szturmowych

Regulamin Piechoty, część II b
Instrukcja Walki Oddziałów Szturmowych, część II
Walka Zespołów

Wydane przez:
Ministerstwo Obrony Narodowej
Centralna Komisja Regulaminowa
Wielka Brytania 1943 rok

 

Walka Zespołów Uderzeniowych
Zespoły uderzeniowe mają energicznym i zdecydowanym szturmem ukoronować pracę zespołów technicznych i wsparcia.
Tylko natychmiastowe wykorzystanie efektów pracy innych zespołów pozwoli zespołom uderzeniowym na zaskoczenie npla i błyskawiczne rozstrzygniecie walki wręcz.

Zespołom uderzeniowym przypada więc najzaszczytniejszą i zarazem najbardziej odpowiedzialna rola, której mogą podołać tylko sprężyści i świetnie wyszkoleni żołnierze. Są to zadania elity piechoty.
Zespoły uderzeniowe dzielą się na:
-zespoły grenadierów
-zespoły miotaczy płomieni.
W zasadzie będą one ściśle współpracować we wstępnej fazie walki z zespołami technicznymi, a w czasie szturmu z zespołami wsparcia, którymi w razie potrzeby, zespoły te będzie się uzupełniać lub wzmacniać.

Zespół Grenadierów –przykładowy skład:
d-ca zespołu; pistolet masz. Sten, 250 naboi, 1 granat ręczny dymny M 77, 1 granat ręczny M69
celowniczy l.k.m; l.k.m, 4 magazynki po 30 naboi
amunicyjny l.k.m; KB, 12 magazynków po 30 naboi do l.k.m.
2 grenadierów wyb; pistolety masz. Sten, po 250 naboi, 6 granatów ręcznych M 69, 1 granat reczny dymny M 77, 1 granat ppanc M74
2 grenadierów pomocniczych; KB z 50 nabojami, po 6 granatów M 69, po 1 granacie dym M 77, po 3 granaty do kb m 36
Garłaczowy; kb z 50 nabojami, 8 granatów do kb M 36, 2 granaty dymne M 63,
Amunicyjny do garłacza; kb z 50 nabojami, 2 granaty do kb M 36, 2 granaty ręczne M 69
Ew. strzelec wyborowy; kb z lunetą, 120 naboi, 1 granat ręczny M 69, 1 granat dymny M 77
Ponadto w ramach zespołu powinno być:
3 łopatki
1 toporek
5 par nożyc do przecinania drutu
2 kompasy
Zależnie od rodzaju akcji, pory dnia i trudności poruszania się w terenie ilość amunicji i granatów może ulec zmniejszeniu do 50 % podanej przykładowej normy.

Do typowych zadań tego rodzaju zespołu uderzeniowego należy:
-zdobywanie schronu bojowego o 1-2 strzelnicach
-zdobywanie i walka wewnątrz budynku
-wdarcie się do gniazda oporu
Zazwyczaj w zadaniach trudniejszych zespół ten będzie korzystał z bezpośredniego wsparcia czołga lub innych zespołów wsparcia.
Do zwalczania czołgów zespół musi być inaczej uzbrojony i wyposażony w sprzęt ppanc i środki dymne.
Działanie zespołu ma być zdecydowane i błyskawiczne, a sposób wykonania dostosowany do położenia.
Rolę poszczególnych żołnierzy zespołu w uderzeniu wskazuje ich funkcja, uzbrojenie i wyposażenie.
Zazwyczaj zespół działa przez zaskoczenie pod osłona nocy lub zasłony dymnej.
Po zdobyciu nakazanego celu ubezpiecza go do czasu nadejścia przewidzianych na to oddziałów.

Zespół miotacza płomieni.
Plecakowy miotacz płomieni jest bronią bardzo skuteczną przeciwko siłom żywym, ukrywającym się w rowach, wąskich przejściach, zabudowaniach i schronach z otwartymi strzelnicami. Może on również posłużyć do zapalania wozów pancernych, łatwopalnego pokrycia terenu oraz innych przedmiotów z drewna.
Miotacz płomieni jest szczególnie przydatny do zwalczania nieprzyjaciela ukrytego za silną ochroną, w schronach lub budynkach, kiedy nawet z bliskiej odległości trudno go dosięgnąć pociskiem lub granatem ręcznym ze względu na małe rozmiary strzelnic.
Zespól miotacza płomieni składa się z 2 żołnierzy:
-dowódcy
-pomocniczego
Zadaniem zespołu, który współpracuje zawsze z zespołem uderzeniowym grenadierów lub zespołem zwalczania schronów jest:
-oślepianie strzelnic schronów bojowych i obezwładnianie ich załogi
-oślepianie otworów obserwacyjnych w schronach
-„wykurzenie” załogi budynków przez oślepienie załogi lub wywołanie pożaru
-walka z czołgami npla z zasadzki

Dowódca posiada następujące uzbrojenie i wyposażenie:
-plecakowy miotacz płomieni, rewolwer, 50 naboi, 2 granaty ręczne m 36, nozycze do cięcia drutu
Zadaniem dowódcy jest skryte podejście do zwalczanego obiektu na odległość skutecznego działania miotacza i zniszczenie jego płomieniem nieprzyjaciela
Pomocniczy posiada następujące uzbrojenie i wyposażenie:
-pistolet maszynowy z 3 magazynkami po 50 naboi (być może chodzi tu o pistolet maszynowy Lanchester, przyp. mój), 4 granaty ręczne M36, nożyce do cięcia drytu, zapas paliwa w bańce blaszanej, części zapasowe i narzędzia do miotacza.
Zadaniem pomocniczego jest uzupełnianie paliwa w miotaczu oraz ubezpieczenie i osłona dowódcy według jego wskazówek.
Miotacze plecakowe są typową bronią oddziałów szturmowych. Nadają się do walk o schrony bojowe i budynki a nawet wewnątrz budynków.