Walka Zespołów Wsparcia (Osłony)

1. Ogólna charakterystyka, zadania i podział zespołów
Zespoły wsparcia ogniowego (osłony) mają ubezpieczać działania oddziałów szturmowych ogniem oraz ułatwiać je w razie potrzeby przez zadymianie.
Zespoły te nie są typowymi oddziałami szturmowymi, gdyż zadanie ich może spełnić każdy oddział piechoty na którego odcinku działają oddziały szturmowe.
Jednakże za utrzymanie nielicznych stałych zespołów wsparcia w ramach oddziału szturmowego przemawia zgranie się i pełne zrozumienie w akcji oraz koleżeństwo tych zespołów.
Najzdrowszą zasadą będzie wzmocnienie tych nielicznych zespołów bronią z jednostek piechoty i oddanie ich pod rozkazy d-cy zespołu lub grupy szturmowej.

Zadaniem zespołów wsparcia ogniowego (osłony) jest:
-ubezpieczyć i osłonić pracę zespołów technicznych,
-wspierać natarcie i szturm zespołów uderzeniowych oraz zapewnić wstępne utrzymanie zdobytego obiektu (terenu).

2. Podział zespołów wsparcia.
Zespoły wsparcia ogniowego dzielą się na:
-zespoły lekkich karabinów maszynowych
-zespoły moździerzy 2’’ (calowych)
-zespoły przeciwpancerne
-zespoły strzelców wyborowych

3. Zespół Lekkich karabinów maszynowych
Zespół l.k.m. ma zadanie wsparcia i osłony ogniem pracy zespołów oddziału do którego został przydzielony.
Składa się on z dwóch szeregowych – celowniczego i amunicyjnego.
Celowniczy jest uzbrojony i wyposażony w:
-l.k.m., 5 magazynków, 2 granaty ręczne M 36, łopatkę, torbę narzędziową
Zadaniem jego jest zwalczanie broni nieprzyjaciela, która zagraża lub powstrzymuje działania zespołów własnych. W zasadzie wystrzeliwuje najpierw amunicję z magazynków noszonych przez amunicyjnego a dopiero na końcu amunicję noszoną przez siebie.
Amunicyjny jest uzbrojony i wyposażony w:
-kb i 50 naboi do kb, 2 granaty ręczne m 36, toporek, zapasową lufę
Zadaniem jego jest donoszenie amunicji; posuwa się stale z celowniczym przenosząc 6 magazynków w ładownicach oraz jedna skrzynkę z amunicją do l.k.m. zawierającą 12 magazynków po 30 naboi.
W praktyce, dla uniknięcia zacięć, ładuje się po 25 naboi do magazynka. Jeśli przewiduje się prowadzenie przez dłuższy czas ognia obezwładniającego z jednego miejsca, amunicyjny będzie posiadał 2 skrzynki amunicyjne

4. Zespół moździerza 2 ”
Zespół moździerza 2 ” ma wspierać swoim ogniem działanie, oraz ułatwić przez zadymianie pracę zespołom grupy szturmowej do której został przydzielony.
Składa się on z trzech szeregowych – celowniczego oraz dwóch amunicyjnych.
Celowniczy jest uzbrojony i wyposażony w:
-pistolet zwykły + 50 naboi, moździerz 2 ”, jeden noszak zawierający 6 pocisków dymnych do moździerza 2’’, 2 granaty ręczne M 36, torbę narzędziową
Ma on obezwładniać ogniem przede wszystkim cele ukryte za ochroną oraz zadymiać i podtrzymywać zasłonę dymną w ścisłym porozumieniu z d-cą grupy szturmowej.
Dwaj amunicyjni – każdy z nich jest uzbrojony i wyposażony w:
Kb + 50 naboi, 1 granat M36, 1 granat M69, dwa noszaki z amunicją –jeden zawierający 6 pocisków dymnych do moździerza 2’’ –drugi zawierający 6 pocisków kruszących oraz
-pierwszy amunicyjny łopatkę, drugi amunicyjny toporek
Zadaniem ich jest donoszenie amunicji, przy czym jeden z nich w czasie strzelania jest ładowniczym; posuwana się stale w pobliżu celowniczego.

5. Zespół przeciwpancerny
Zespół miotacza ppanc piechoty (P.I.A.T.)
Zespół miotacza ppanc piech. składa się z 3 strzelców: celowniczego i 2 amunicyjnych.
Celowniczy uzbrojony i wyposażony jest w:
-miotacz ppanc piechoty (ważący 32 funty), ręczny granat ppanc M 74, granat dymny M 77
Amunicyjni, każdy z nich jest uzbrojony i wyposażony w:
Pistolet zwykły + 50 naboi, 6 granatów do miotacza ppanc, w 2 noszakach, 1 ręczny granat ppanc M74, 1 ręczny granat ppanc M 69, łopatkę (1 amunicyjny), nożyce do przecinania drutu (2 amunicyjny)

6. Zespół strzelców wyborowych
Zespół strzelców wyborowych składa się ze strzelca wyborowego i obserwatora, który na zmianę może strzelać z KB z lunetą.
Strzelec wyborowy jest uzbrojony i wyposażony w :
Kb z lunetą + 120 naboi, 1 granat ręczny M69, 1 granat dymny M 77, łopatkę, ubranie lub siatkę maskowniczą.
Obserwator strzelca wyborowego jest uzbrojony i wyposażony tak jak strzelec wyborowy, z tą różnicą, że posiada KB bez lunety celowniczej, lecz wyposażony jest w lornetkę.
Zadaniem zespołu strzelców wyborowych jest:
-tępienie d-ców
-tępienie obsługi broni zespołowej (maszynowej, przeciwpancernej, artylerii)
-tępienie obserwatorów i gońców

Grupa zespołów wsparcia ogniowego posiada swego d-cę, który odpowiada za wsparcie oddziału do którego jest przydzielony. Podlega on d-cy grupy lub oddziału szturmowego.