Walka w miejscowościach.

Fragmenty instrukcji „Walka w miejscowościach”. Niniejsze wydawnictwo jest tłumaczeniem brytyjskiej instrukcji „Fighting In built-up areas”/M.Tr.P.No 55. April 1943/

Podaje ona zasady i metody prowadzenia działań w obszarach zabudowanych oraz pełnego wykorzystywania charakterystycznych cech miejscowości w walce przeciw nowoczesnemu nieprzyjacielowi.
Minister Obrony Narodowej
/-/ Dr M. Kukiel gen. dyw.

Walka wewnątrz miejscowości wymaga zwinności i szybkiego tempa. Należy więc zawsze brać pod uwagę możliwość zmniejszenia przepisowego wyposażenia żołnierza, tym bardziej gdy musi on nieść bron specjalną.
Zmiany w dziedzinie wyposażenia, które należy rozważać są następujące:

a. Nawet w wypadku, gdy gazy bojowe nie zostały zastosowane, można nałożyć maskę przeciwgazową, ponieważ przydaje się ona bardzo wśród dymów.
b. Trzewiki żołnierskie powodują stukanie i nie są wygodne tam, gdzie chodzi o zwinne ruchy wzdłuż chodników i dróg oraz wewnątrz zabudowań; przeszkadzają one poza tym we wdrapywaniu się do góry. Bardziej wskazane są inne rodzaje obuwia, jak trzewiki z podeszwa gumową lub sznurową, lub trzewiki gumowe. Są one specjalnie przydatne dla patrolowania. O ile nie ma innych środków, hałas trzewików tłumi owijanie ich w worki lub ręczniki.
c. Chlebak noszony na plecach można łatwo zauważyć na żołnierzu, który leży lub pełza; ponadto przeszkadza on w ruchach gdy chodzi o prześlizgniecie się przez wąskie przejścia. Lepiej zatem nosić chlebak na biodrze, używając go jako dodatkową torbę do noszenia granatów, środków do wykonania niszczeń, itd.
d. Drągi żelazne i lewary do wybijania dziur i wyważania desek, przydają się tak w natarciu jak i w obronie; Każdą drużynę należy wyposażyć przynajmniej w jeden drąg żelazny i jeden lewar.
e. Latarki elektryczne i świece są zwykle koniecznie potrzebne. Latarki należy zadymić, chyba, że chce się użyć ich jako reflektorów. Muszą one mieć także wąski strumień światła.
f. Kreda przydaje się bardzo dla wypisywania wskazówek i danych sytuacyjnych na murach, by następne oddziały mogły je wykorzystać, dla orientowania gońców, dla oznaczania miejsc postoju, dowództw itd.
g. Drabiny mogą być potrzebne dla przekraczania murów i dla wchodzenia do górnych okien budynków, lecz są one niewygodne do noszenia.
h. Sznurek rybacki lub inne silne sznurki przydają się zawsze do różnych celów, np. przy zakładaniu pułapek, sideł drucianych połączonych z minami oraz dla wciągania zaopatrzenia i amunicji małokalibrowej na wyższe piętra.
i. Długie liny z węzłami i okiem umożliwiają wspinaczkę na mury zarówno pojedynczym żołnierzom jak drobnym oddziałom. Maja one tę dobrą stronę, że są lekkie i łatwe do przenoszenia.
j. Środki wybuchowe potrzebne są dla najrozmaitszych celów.
k. Peryskopy nawet domowej roboty, lub po prostu pojedyncze lusterka przydają się bardzo dla poprawienia obserwacji z poza jakiejś zasłony.
l. Chorągiewki i inne znaki są nieodzowne dla oznaczenia budynków zajętych przez oddziały własne, w rejonach bezpośrednio sąsiadujących ze stanowiskami nieprzyjaciela.
m. Sprzęt przeciwpożarowy jest niezbędny w obronie i bardzo przydatny w natarciu.
n. Lornetki są często jedynym środkiem, przy pomocy którego można wykryć stanowisko strzelca wyborowego lub gniazdo oporu nieprzyjaciela.
o. Klamry żelazne można łatwo samemu sporządzić w razie potrzeby. O ile maja one uszka, można je przywiązać do linek dla wspinania się na mury. Wbicie klamry nie wiele głębiej jak na pół cala w dobrą cegłę lub drzewo wytrzymuje wagę człowieka.

Dużo z wyżej wymienionych i innych bardzo przydatnych przedmiotów znaleźć można w samym mieście. Wszyscy szeregowi powinni wiedzieć, czego szukać pod tym katem widzenia i meldować o tym swym podoficerom.

Milicja (Home Guard)
Poza bronią, która jest wspólna milicji i wojsku, milicja wyposażona jest jeszcze w inną broń, specjalnie przydatną w walkach wewnątrz miejscowości.
– Dubeltówka jest bronią lekką, szybką w użyciu i przydaje się bardzo w walce na krótką metę. Jest to rodzaj broni bardzo skuteczny na bliska odległość.
– Karabinek 6 mm (odpowiednik naszego K.B.K.S-u, przyp. mój). Nie wolno pomijać tej broni. W rękach wyborowego strzelca przydać się on może bardzo w walce prowadzonej samopas (sniping). Broń ta jest łatwa do ukrycia, a pełna kieszeń amunicji starczy na długi okres czasu.
– Pistolet. W rękach dobrze zaprawionych do używania go, pistolet jest bronią skuteczną w walce na bardzo bliskie odległości, np. przy przeszukiwaniu jakiegoś budynku. Natomiast w rękach kogoś niedoświadczonego wprowadza on raczej element niepewności, a czasem nawet powoduje więcej niebezpieczeństwa dla oddziałów własnych niż szkody dla nieprzyjaciela.

p1130575