Musztra Pancerno-Motorowa

Wielka Brytania 1941 – Regulamin niniejszy, oparty na dawnym regulaminie polskim, podaje zasady normujące musztrę załóg ze sprzętem pancernym i motorowym pojedynczego wozu i zespołów. Nie ujmuje on szczegółów musztry – ze względu na dużą różnorodność sprzętu i swoistą organizację niektórych oddziałów (np. szwadrony „Carrier”).

Musztra załogi pojedynczego wozu. Czołg.
„Przy wozach – zbiórka”
Załoga ustawia się w postawie „spocznij” w ten sposób, aby na komendę „do wozów” – jak najszybciej zająć swoje miejsca w czołgu. Zależnie od typu czołgu, miejsca i szyku zbiórki, załogę należy ustawić:
– po obu stronach czołgu, wówczas dowódca i kierowca stają jako pierwsi na wysokości przedniego koła gąsienicy, w odstępie pół kroku; reszta załogi ustawia się w rzędzie za nimi;
– po jednej stronie czołgu, wówczas dowódca staje jako pierwszy, kierowca i reszta załogi w rzędzie za nim;
– przed czołgiem, wówczas dowódca staje na prawym skrzydle, dwa kroki przed prawa gąsienicą, kierowca i pozostali członkowie załogi ustawiają się w lewo od dowódcy.

„Silniki – w ruch”
Kierowca robi zwrot do czołgu, zajmuje miejsce przy kierownicy, uruchamia silnik rozrusznikiem i melduje dowódcy czołgu głosem albo znakiem ręką „gotów” i pozostaje w czołgu.

„Do – wozów”
Załoga wchodzi do czołgu w kolejności, zależnie od rozmieszczenia wewnątrz.

„Silniki – zgaś”
Kierowca gasi silnik, jeśli załoga jest na zewnątrz, wysiada z czołgu i zajmuje swoje miejsce; jeśli załoga jest w czołgu, pozostaje z nią.

„Z wozów”
Załoga wysiada z czołgu w odwrotnym porządku jak przy wsiadaniu.