Wileńszczyzna 1944

Kwietniowy weekend z połowy miesiąca był dla naszego stowarzyszenia bardzo pracowity. Piątek i sobota to czas poświęcony na Walne Zebranie SRH AA7, które z jednej strony stanowiło podsumowanie minionego roku, z drugiej zaś służyło określeniu celów oraz wyznaczeniu kierunków działania w najbliższych miesiącach i latach. Tematów, które były poruszane nie brakowało. Mamy nadzieję, iż realizując omawiane koncepcje czy projekty, będziemy mogli jeszcze nie raz, pozytywnie zaskoczyć. A jeśli weźmiemy pod uwagę określone wyzwania, które sobie postawiliśmy i dodamy do tego szereg pomysłów dotyczących bieżącej działalności, najbliższy czas zapowiada się bardzo ciekawie.

Zwieńczeniem Walnego Zebrania SRH AA7 była obecność na organizowanej przez Muzeum II Wojny Światowej z Gdańska imprezie, która ponownie zawitała do Parku Etnograficznego w Olsztynku (mieliśmy już przyjemność być w tym miejscu kilkukrotnie we wcześniejszych latach). Oddelegowana z naszego stowarzyszenia kilkunastoosobowa „Kampfgruppe”, wzięła udział w bardzo ciekawym i emocjonalnym cyklu inscenizacji, ilustrujących działania na ziemiach polskich (Akcja „Burza”) w ciągu 1944 roku. Przepełnione pirotechniką i nasycone ciężkim sprzętem inscenizacje, miały miejsce w różnych obszarach Parku, co powodowało, że każdy z widzów miał okazję na oglądanie wybranych scen w różnych lokalizacjach. A trzeba przyznać, że obszar Parku Etnograficznego ma bardzo filmowe „właściwości” i stanowi niemal idealną „substancję” do pokazania działań wojennych prowadzonych w terenach wiejskich. Dziękując Muzeum II Wojny Światowej z Gdańska za zaproszenie do udziału w tym przedsięwzięciu, serdecznie pozdrawiamy też uczestników z innych ekip, w szczególności kolegów z Big Red One, TGRH oraz Barbarossy.

Autorem zdjęcia jest Roman Jocher.