„KURLANDIA 1944/45” – PODSUMOWANIE PROJEKTU

Jesienne manewry stowarzyszenia, osadzone w ramach szablonu „Projekt Kurlandia 1944/45” już za nami. Przeszło trzy dni w polowych warunkach, szereg taktycznych zadań, integracja i podsumowanie roku, możliwość skorzystania z (i praktycznego wykorzystania) pojazdów pancernych. Bez wątpienia było to ciekawe zakończenie sezonu 2016, przy jednoczesnym wyznaczeniu kierunków działania w roku 2017. O tym jednak napiszemy nieco później. Tymczasem przybliżamy istotę całego projektu. Cele, które mu przyświecały, były następujące:

– Historyczne przybliżenie działań prowadzonych przez jednostki 4.Dywizji Pancernej na terenach Łotwy w okresie od listopada 1944 do stycznia 1945 roku, ze szczególnym uwzględnieniem zadań, jakie były stawiane przed poszczególnymi pododdziałami rozpoznawczymi i grenadierów pancernych.
– Podniesienie sprawności taktycznej, poprzez realizowanie zadań i ćwiczeń, których źródłem były ówcześnie stosowane regulaminy oraz tzw. praktyka frontowa. Wykorzystywanie transporterów opancerzonych nie tylko jako środka do przemieszczania pododdziałów grenadierów pancernych, ale również ich praktyczne zastosowanie w działaniach frontowych.
– Rozwinięcie bloku zadań taktycznych o tzw. część nocną, na którą składała się specyfika poruszania w terenach leśnych, komunikacja w warunkach nocnych, umiejętne wykorzystywanie roślinności jako czynnika sprzyjającego kamuflowaniu. Uzupełnieniem tej części było tzw. ograniczone wykorzystywanie źródeł światła w warunkach przegrupowania i orientacji terenowej.
– Rozwijanie sprawności w poruszaniu się, poprzez konkurencje o podłożu sportowym i technicznym. Do tego regularna musztra oraz zapoznanie z poszczególnymi elementami wyposażenia plus teoretyczne wprowadzenie do zagadnień taktyki.

kur_1

Projekt Kurlandia 1944/45, Listopad 2016, fot. Nix

Wszystko to realizowaliśmy w historycznym otoczeniu, z wykorzystaniem historycznych pojazdów i w klimatycznych, ziemiankowych warunkach. Cały projekt, poza powyższymi miał również cele integracyjne. Dokonaliśmy przeglądu umundurowania, sprawdzenia oporządzenia. Szereg związanych z tym wskazówek znajdzie swój wyraz już z początkiem przyszłego roku. Co także godne odnotowania – wśród nas pojawiły się też osoby nowe, które (jak mamy nadzieję) dość szybko wkomponują się w nasze szeregi.

Plan ćwiczeń zakładał m.in.:

– Blok aktywności na tzw. małym polu, gdzie szlifowaliśmy podstawy taktyki drużyny i tzw. półplutonu (halbzug), a składały się m.in.: z rozwijania do natarcia, wzajemnej osłony, przegrupowania, wykorzystywania skrzydeł, wprowadzanie do działań broni maszynowej, komunikacji na polu bitwy, tworzenia szyków bojowych.
– Zadania z wykorzystaniem transporterów opancerzonych, gdzie szczególny nacisk kładliśmy na ich wykorzystanie jako: pojazdów tzw. ograniczonego wsparcia piechoty wyposażonych w broń maszynową, osłony przy rozwijaniu się drużyn, zastosowania jako pojazdów transportowych w bezpośredniej bliskości pola bitwy.
Dużo uwagi poświęciliśmy także ćwiczeniu załadunku i wyładunku drużyn z transporterów, zarówno w warunkach tzw. swobody taktycznej jak i zagrożenia ze strony nieprzyjaciela.
– Cykl szkoleniowy związany z musztrą plus kształtowanie właściwej (żołnierskiej) postawy.
– Nocne wyjście do lasu i omówienie specyfiki działań prowadzonych w warunkach ograniczonej widoczności. Szczególny nacisk kładliśmy na skryte poruszanie, liniowe przekazywanie meldunków, umiejętne kamuflowanie, wykorzystywanie światła w sposób, który pozwalał na sprawne przegrupowanie przy jednoczesnym uniknięciu wykrycia. Ten blok ćwiczeń pokazał jednocześnie, jak bardzo wymagające w prowadzeniu hipotetycznej walki są warunki nocne i jak duże stawiają przed każdym z jej uczestników wymagania.

kur_8

Projekt Kurlandia 1944/45, Listopad 2016, fot. Nix

Każdy z w/w obszarów osadziliśmy w pełnych dwóch dniach ćwiczeń (piątek i sobota), bowiem u odstaw całego projektu leżało założenie, aby początek całości (zameldowanie na pozycjach) odbywało się w czwartek, zaś odmeldowanie (i odjazd) w niedzielę. Dało to nam trzy noce we frontowych warunkach, pozwalając przy okazji na wspomnienia i integrację w bardzo klimatycznym otoczeniu.
Zwieńczeniem dwóch intensywnych dni polowych zadań, była uroczysta kolacja, która stanowiła równocześnie podsumowanie mijającego sezonu rekonstrukcyjnego. Każdy z obecnych otrzymał pamiątkową, kurlandzką („projektową”) koszulkę, smycz oraz tzw. stowarzyszeniową wpinkę do marynarki. Zwycięzcy poszczególnych konkursów otrzymali dodatkowo nagrody książkowe.

Podkreślenie wymaga jeszcze fakt, iż realizowane zadania były przygotowane w nawiązaniu do historycznych (dziennych) raportów. Projekt „Kurlandia 1944/45” będzie przez nas w przyszłości kontynuowany. Pojawiło się sporo pomysłów, także w kontekście innych obszarów naszej rekonstrukcyjnej działalności (tematyka 21 Dywizji Pancernej oraz 3 Dywizji Piechoty WP).
Chcemy również zwrócić uwagę na to, że podczas prowadzonych zajęć realizowaliśmy zadania, mające nawiązywać do zarysu przyszłorocznej „Bitwy o Wielką Wieś”, która ponownie będzie miała miejsce we Władysławowie. Celem tego wydarzenia jest promocja historii polskiego oręża i przybliżanie tych epizodów z okresu II Wojny Światowej, które obrazują bohaterskie działania żołnierzy Wojska Polskiego. Organizatorem tego przedsięwzięcia jest Muzeum Techniki Militarnej z Kłanina.

Poniżej zamieszczamy pierwszą z galerii (a konkretnie kilka zdjęć tzw. zajawki), która ilustruje cały projekt. Kolejne (analogowe) już niebawem. W najbliższym czasie zamieścimy także informacje o tle historycznym oraz zrealizowane przez w czasie trwania projektu, materiały filmowe.

Link do pełnej galerii znajduje się tutaj: Projekt Kurlandia 1944/45 – Autor: Nixon.

Realizacja całego „kurlandzkiego” pomysłu nie byłaby możliwa bez przychylności i wydatnej pomocy szeregu osób i instytucji. Chcemy tym samym serdecznie podziękować Muzeum Techniki Militarnej z Kłanina za wsparcie logistyczno-organizacyjne i udostępnienie na czas ćwiczeń terenu oraz pojazdów, które stanowiły bardzo istotne elementy w planie naszych zadań.
Dziękujemy SRH „Die Freiwilligen” za umożliwienie bytowania w przygotowanej przez nich ziemiance. To bardzo klimatyczne i fachowo przygotowane miejsce pozwala w daleko idący sposób poczuć frontowy klimat. Gratulujemy wykonania i pomysłu :-).
Dziękujemy Przemkowi Budzichowi (dokuman) za realizowanie materiału filmowego z całego projektu, a także firmie Thunder Fajerwerki z Torunia za wsparcie pirotechniczne. W/w serdecznie pozdrawiamy :-).

1000x240