OFICER GRENADIERÓW PANCERNYCH, Polska (styczeń) 1945

REKO-1060Oficer (Oberleutnant) z 12 Pułku Grenadierów Pancernych 4. Dywizji Pancernej (Panzergrenadier Regiment 12 der 4. Panzer Division). Polska, styczeń 1945 roku.

Po przerzuceniu dywizji z Kurlandii i wyładunku w gdańskim oraz gdyńskim porcie, poszczególne jej pododdziały (po wstępnej koncentracji), zaczęły być przerzucane w rejon Grudziądza (poligon w Grupie), gdzie z końcem stycznia 1945 roku, cała dywizja miała zostać skoncentrowana, doposażona (m.in. w nowe czołgi, transportery gąsienicowe, samochody pancerne itd.), uzyskując z początkiem lutego pełną zdolność do walki. Zmieniająca się dość szybko sytuacja na froncie i idące w ślad za tym postępy Armii Czerwonej spowodowały, że poszczególne jednostki 4. Dywizji Pancernej zostały wysłane do działań szybciej.
W tej sposób, część oddziałów dywizji została skierowana do walki (na innych odcinkach) niemal bezpośrednio po wyładunku w portach, część zaś była metodycznie „uruchamiana” z rejonu Grudziądza i kierowana w miejsca, gdzie istniało zagrożenie przełamaniem frontu. Ostatecznie, 26 stycznia dowództwo niemieckiej 2 Armii (w składzie której znalazła się dywizja) postanowiło zakończyć koncentrację dywizji (która z racji „podbierania” poszczególnych pododdziałów, była mocno zakłócona). Dywizję włączono w skład XXXXVI Korpusu Pancernego z założeniem, iż będzie systematycznie uzupełniania o brakujące oddziały (częściowo już doposażone, częściowo będące w drodze do nowego rejonu koncentracji, którym były okolice Tucholi).

Sylwetka na zdjęciu przedstawia oficera z 12 Pułku Grenadierów Pancernych z II połowy stycznia 1945 roku. Oficer (Oberleutnant) ma na sobie tzw. zimowy, dwustronny zestaw maskujący (Wintertarn bekleidung), hełm M40 z pokrowcem maskującym, czarny pas z dwubolcową klamrą, ładownice do pistoletu maszynowego MP38/40, torbę meldunkową.
Broń główną (w postaci MP38), uzupełnia pistolet P08 w kaburze. Na lewym rękawie kurtki znajduje się oznaczenie stopnia stosowane na kamuflażu. Całość uzupełniają trzewiki M37. Zdjęcia: Jarek Koperski.