WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW SRH AA7

W przedostatni weekend marca, odbyło się w naszym stowarzyszeniu Walne Zebranie Członków. Z uwagi na przypadające tym razem wybory władz stowarzyszenia (kadencja trwa dwa lata), jego waga była szczególna, co zaowocowało wysoką frekwencją.

Przez prawie dwa dni, gościnne gospodarstwo letniskowe naszego kolegi (położone niedaleko Łodzi) służyło nam – obok integracji – na rożnego rodzaju rozmowy, podsumowania, analizy. W pierwszej części nawiązaliśmy do minionych dwóch lat, wyszczególniając wydarzenia z naszym udziałem oraz przypominając wszystkie te aktywności, w których braliśmy udział. Dużo miejsca poświęciliśmy także dyskusji, której celem było omówienie szeregu wątków związanych z naszą rekonstrukcyjną działalnością. W tzw. trakcie dokonaliśmy jeszcze przeglądu umundurowania, który zakończył się przygotowaniem zaleceń związanych z różnego rodzaju poprawkami.
Następnie przyszedł czas głosowań, które zakończyły się wyborem na kolejną kadencję dotychczasowych: prezesa SRH AA7 (Willi) i członków zarządu stowarzyszenia (vice prezes Tomek Moto, sekretarz Ritter, skarbnik Wojtek, członek zarządu Kola).
Ostatnim punktem spotkania było zasygnalizowanie celów i pomysłów na najbliższe lata oraz omówienie wyjazdów, które staną się naszym udziałem w pierwszym półroczu. Szczególnie dużo emocji budzi grudzień tego roku, ale więcej na ten temat napiszemy jesienią.

Filmowym akcentem Walnego Zebrania, była prezentacja naszego odświeżonego Intro, które zostało przygotowane przez Studio Visioner (Krzysztof Bogacz). Podkreślenia wymaga jeszcze fakt, że muzykę, która stanowi tło tego filmu, napisał specjalnie dla nas Roberto Ignis.