HISTORIA STOWARZYSZENIA REKONSTRUKCJI HISTORYCZNEJ AA7

Początki Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej „AA7” sięgają roku 2002, kiedy to podczas październikowego spotkania mającego miejsce w „Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą” (w Sochaczewie), została powołana do życia Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Aufklärungsabteilung 7 der 4. Panzer Division”. Powstanie Grupy było ściśle związane z (i w dużym stopniu zainspirowane) pierwszą edycją (w późniejszych latach wielokrotnie powtarzaną) inscenizacji walk o przeprawę przez Bzurę (w Brochowie koło Sochaczewa), która właśnie w roku 2002 miała swoją inauguracyjną odsłonę.

Osoby, które jako pierwsze tworzyły wówczas Grupę miały już pewne doświadczenie rekonstrukcyjne oraz przeszłość związaną m.in. z klubem Sensacji XX Wieku, który w tamtym czasie był prowadzony przez znanego wszystkim miłośnikom historii, Bogusława Wołoszańskiego. Założyciele Grupy dysponowali odpowiednią wiedzą historyczną i nie mniej istotnym rozeznaniem w konsolidującym się wówczas środowisku związanym z rekonstrukcją wydarzeń okresu II wojny światowej. W niespełna rok, inicjatywa zapoczątkowana przez cztery osoby przerodziła się w dość liczny (kilkunastoosobowy) oddział rekonstrukcyjny, ale dopiero kolejna edycja walk o przeprawę w Brochowie (w roku 2003) nadała GRH AA7 odpowiedniej dynamiki związanej z rozwojem. Następne miesiące to napływ nowych członków i osób zainteresowanych współpracą. W Grupie pojawił się też sprzęt zmotoryzowany oraz armatka przeciwpancerna stylizowana na PAK-a 35/36. Początkowo GRH AA7 koncentrowała swoje działania rekonstrukcyjne głównie na okresie Kampanii Polskiej 1939 roku, za cel stawiając sobie prezentację oddziałów rozpoznawczych (zmotoryzowanych) wchodzących w skład 4. Dywizji Pancernej Wehrmachtu.

Z czasem (wraz z poszerzaniem zasobów mundurowych) tzw. „wrześniowa specjalizacja” została uzupełniona o inne okresy wojny, tworząc z GRH AA7 oddział, mogący zaprezentować sylwetki żołnierzy właściwe (charakterystyczne) dla każdego etapu wojny. Kolejne lata funkcjonowania charakteryzuje z jednej strony systematyczny rozwój i powiększanie stanu osobowego, z drugiej zaś ciągłe podnoszenie umiejętności rekonstrukcyjnych (m.in. poprzez szeroko zakrojone wdrażanie zagadnień związanych z taktyką) oraz tworzenie fundamentów do owocnej współpracy z muzeami, fundacjami czy innymi środowiskami rekonstrukcyjnymi.

GRH AA7 podczas zdjęć do Sensacji XX Wieku, odcinek „Siła Kawalerii”, lipiec 2004. Foto Nix

W roku 2009 bardzo liczna już i dysponująca sporym parkiem maszynowym GRH AA7 uległa przeobrażeniu. Na jej bazie zostało utworzone Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej AA7, które stało się kontynuatorem i jednocześnie kolejnym (wyższym) etapem zapoczątkowanej w roku 2002 działalności. Porządkując różnego rodzaju pomysły i koncepcje, w ramach SRH AA7 utworzone zostały wówczas trzy Grupy Rekonstrukcji Historycznej, które stały się głównymi kierunkami zapoczątkowanych w owym czasie projektów historycznych.

I tak w ramach GRH AA7 został utworzony projekt „4 Dywizja Pancerna”, który poza specyfiką działania typową dla oddziałów rozpoznawczych, został poszerzony o zagadnienia związane z oddziałami przeciwpancernymi, strzelców zmotoryzowanych (grenadierów pancernych) czy (za sprawą obsługiwanego sprzętu pancernego) pododdziałów pancernych. W podobny sposób, poprzez GRH PzAA21 został zapoczątkowany projekt „21 Dywizja Pancerna”, który dotyka m.in. specyfiki typowej dla innego teatru działań (poza Europą także Afryka). Uzupełnieniem obu niemieckich kierunków stała się GRH 3 DP, która realizując projekt „Wojsko Polskie na wschodzie w latach 1943-45” prezentuje m.in. żołnierzy kompanii zwiadu 9pp oraz batalionów piechoty tego samego pułku.

W roku 2012 stowarzyszenie poszerzyło swoje zainteresowania o kolejny nurt, którego wyrazicielem stała się GRH 8 Schnellbootsflottille w ramach której funkcjonuje projekt „Niemiecka Marynarka Wojenna”. Celem tego projektu jest ukazanie sylwetek żołnierzy Kriegsmarine właśnie na bazie 8 Flotylli Ścigaczy, z uwypukleniem okresu czerwiec 1944-maj 1945. W tym samym roku, tj. 2012, SRH AA7 obchodziło dziesięciolecie prowadzonej działalności, zaś w roku 2017 świętowało 15 lat obecności w środowisku rekonstrukcji historycznej. Tym samym SRH AA7 weszło do grona stowarzyszeń (reprezentujących tzw. nurt II wojny światowej) o najdłuższym, nieprzerwanym funkcjonowaniu.

GRH AA7 - maj 2005

GRH AA7 podczas „Bitwy Wyrskiej” (maj 2005), foto Nix

Aktualnie stowarzyszenie liczy blisko 50 aktywnych członków. Dzięki wieloletniej, bliskiej współpracy z kolekcjonerami sprzętu historycznego, producentami replik (czołgów, samochodów pancernych, mundurów itp.) oraz wspierającymi ruch rekonstrukcyjny fundacjami, stowarzyszenie może się poszczycić obecnością w wielu ważnych przedsięwzięciach związanych z historią polskiego oręża oraz możliwością korzystania z bardzo szerokiego parku sprzętowego.

Współpraca z muzeami oraz lokalnymi władzami zaowocowała szeregiem wspólnych przedsięwzięć, które cieszą się w kraju (oraz poza jego granicami) sporym uznaniem i pozwalają SRH AA7 wykorzystać zgromadzony przez lata potencjał i doświadczenie. Utrzymywanie zaś dobrych relacji z krajowymi środowiskami rekonstrukcyjnymi, pozwala realizować szereg, czasem bardzo złożonych projektów historycznych. Kontakty zaś z podobnymi środowiskami, ale poza granicami kraju, umożliwiły obecność SRH AA7 na wieku zagranicznych imprezach i trwającą od wielu lat wymianę doświadczeń, która jest owocna dla każdej ze stron.

SRH AA7 - luty 2011

SRH AA7 na manewrach w Tomaszowie Mazowieckim, luty 2011. Foto Nix

Co jednak ważne i godne podkreślenia – historia stowarzyszenia to także historia ludzi, którzy je tworzą i wspierają. Ich zaangażowanie, chęci, dobra wola czy poświęcenie dla szeregu projektów, pozwalają nie tylko na realizację celów stowarzyszenia i jego rozwój, ale też indywidualny rozwój każdego z jego członków. Szeregi SRH AA7 tworzą najróżniejsze osobowości i znane w środowisku osoby, które swoją przygodę z rekonstrukcją historyczną realizują także w innych okresach historycznych, traktując je jako uzupełnienie swoich zainteresowań. Wszystkich zainteresowanych dodatkowymi informacjami o SRH AA7 oraz ewentualnym wstąpieniem w jego szeregi, zapraszamy do kontaktu.

2a

SRH AA7 podczas „Walk o Bydgoszcz”, styczeń 2013. Foto Nix

Nasza strona na kanale YouTube:  SRH AA7 Nasz profil na FB:  SRH AA7

W sprawie jakichkolwiek pytań związanych z działalnością stowarzyszenia prosimy o kontakt: sztab@abteilung7.org

W sprawach związanych z rekrutacją prosimy pisać na adres: rekrutacja@abteilung7.org