4dp


Aufklärungsabteilung 7 der 4. Panzer Division

(7 Oddział Rozpoznawczy 4. Dywzji Pancernej).


Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Aufklärungsabteilung 7 der 4. Panzer Division” powstała w październiku 2002 roku. Obecnie, GRH AA7 działa w ramach znacznie szerszego projektu, jakiem jest „4 Dywizja Pancerna”. W jego ramach staramy się zaprezentować oddziały wchodzące w skład dywizji na przestrzeni lat 1938-45, ogniskując swoje działania rekonstrukcyjne na okresie Kampanii Polskiej 1939 roku oraz walk na Froncie Wschodnim 1941-45. Na tej stronie będą zamieszczane informacje o naszej działalności, wykorzystywanym umundurowaniu i wyposażeniu, materiały historyczne oraz relacje z realizacji projektów i inscenizacji, w których bierzemy udział. Grupa Rekonstrukcji Historycznej Aufklärungsabteilung 7 der 4. Panzer Division jest organem służącym do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej AA7.

1

SRH AA7, Lipiec 2011. „Strefa Militarna”.

W ramach projektu „4. Dywizja Pancerna” działa istniejąca od 2002 roku Grupa Rekonstrukcji Historycznej Aufklärungsabteilung 7 der 4 Panzer Division (7 Oddział Rozpoznawczy 4. Dywizji Pancernej). Sam projekt ma na celu uporządkowanie naszych wysiłków rekonstrukcyjnych i obok prezentacji pododdziałów wchodzących w skład jednostek rozpoznawczych, pozwala w bardzo szerokim ujęciu na rekonstrukcję innych oddziałów tworzących 4. Dywizję Pancerną. Tym samym, z jednej strony prowadząc działania rekonstrukcyjne staramy się możliwie jak najdokładniej i najpełniej (stosując typowe dla oddziałów rozpoznawczych zachowania taktyczne) zaprezentować funkcjonowanie oddziałów rozpoznawczych (na przykładzie Aufklärungsabteilung 7, później przemianowanego i przeformowanego na Panzer Aufklärungsabteilung 4), z drugiej zaś pokazać, jak prezentowały się innych rodzaje pododdziałów wchodzących w skład dywizji. W tym zakresie szczególnie ogniskujemy swoje zainteresowanie na oddziałach pancernych (Panzer Regiment 35) oraz strzelców zmotoryzowanych/grenadierów pancernych (Panzergrenadier Regiment 12).

Obecnie w ramach projektu „4. Panzer Division” zajmujemy się:

– Zastosowaniem i wykorzystaniem ręcznych środków przeciwpancernych poprzez prezentację działania zespołów tzw. niszczycieli czołgów (uzbrojonych w Panzerfaust-y, pancerzownicę Panzerschreck oraz miny przeciwczołgowe i ręczne ładunki kumulacyjne).

– Doskonaleniem i szkoleniem załóg czołgów w zakresie technicznym (mechanika, łączność) i taktycznym. Ogromną wagę przywiązujemy w tym zakresie do zgrania załóg i tym samym do zachowywania się na polu w sposób charakterystyczny dla formacji pancernych (wzajemna osłona, utrzymywanie stałej łączności, współpraca ze strzelcami zmotoryzowanymi/grenadierami pancernymi, ewakuacja uszkodzonego czołgu z pola bitwy itp.).
Dzięki stałemu dostępowi do czołgów (stylizowane repliki dwóch lekkich PzKpfw II oraz średniego PzKpfw V) załogi doskonalą także umiejętności dotyczące prowadzenia wozów (na inscenizacjach w pełni samodzielnie możemy obsadzić sprzęt pancerny wystawiając pełnowartościowe załogi) oraz regularnych prac konserwacyjnych. Tłem historycznym tego elementu projektu jest Panzer Regiment 35 i to w oparciu o wspomnienia żołnierzy tego pułku (a także rys historyczny jednostki), oraz daleko idącą analizę fotograficzną związaną z tą jednostką, wplatamy w działania rekonstrukcyjne konieczny realizm.

– Szkoleniem obsługi działa przeciwpancernego PAK 40 (Panzerabwehrkanone 40) jak i prezentacją samego działa z wykorzystaniem typowych dla formacji przeciwpancernych elementów (np. prowadzenie ognia z zasadzki). Z uwagi na stały dostęp do tego typu działa (dzięki uprzejmości znanego w Polsce kolekcjonera) podczas manewrów i inscenizacji staramy się doskonalić umiejętności w zakresie obsługi (m.in. wymienność zadań przy obsłudze) oraz jego gruntownego poznania (poza specyfikacją techniczną także prace konserwacyjno-naprawcze). Naszym celem w tym zakresie jest stworzenie w pełni zgranej obsługi, która w oparciu o zawarte w ówczesnych regulaminach zapisy, działa płynnie i sprawnie. Tłem historycznym jest w tym zakresie organiczny oddział przeciwpancerny dywizji (Panzerjägerabteilung 49) oraz tzw. komponent przeciwpancerny, wchodzący w skład plutonu przeciwpancernego ciężkiej kompanii Panzeraufklärungsabteilung 4.

– Doskonaleniem taktyki na szczeblu drużyny i plutonu strzelców zmotoryzowanych/grenadierów pancernych. W tym zakresie dużo uwagi poświęcamy ewolucji jaka zachodziła na przestrzeni lat wojny w oddziałach piechoty zmotoryzowanej (nasycenie ręcznymi środkami przeciwpancernymi, nowe elementy w szkoleniu). Kluczowe jest dla nas zachowanie na polu, łączność pomiędzy oddziałami (i jej właściwe wykorzystanie) oraz umiejętność szybkiego reagowania na zmieniające się warunki pola inscenizacji. W tym zakresie możemy pokazać w linii drużyny ze wsparciem ręcznej broni maszynowej lub zaprezentować drużynę ciężkich karabinów maszynowych, stanowiącą wsparcie dla liniowego plutonu strzelców/grenadierów. Tym samym poświęcamy dużo uwagi na zgranie tych pododdziałów i ich wzajemną wymienność w prowadzeniu ognia. Obsługi karabinów maszynowych ćwiczą szybkie przemieszczanie, korygowanie sektorów ostrzału i ogień osłonowy. Tłem historycznym jest w tym przypadku I batalion Panzergrenadier Regiment 12.

– Poznaniem specyfiki funkcjonowania oddziałów rozpoznawczych. To jest nasz flagowy nurt, który zgłębiamy od momentu powstanie GRH AA7 w 2002 roku. Tym samym staramy się wnikliwie analizować wszystko, co jest związane z wykorzystaniem oddziałów rozpoznawczych w walce i pokazać jak były prowadzone tego typu działania (rozpoznawcze). Dużo uwagi poświęcamy szkoleniu terenowemu (terenoznawstwo, kamuflowanie, zaskoczenie przeciwnika) i zadaniom prowadzonym przez pododdziały motocyklowe.

Projekt „4. Panzer Divison” ciągle się rozwija i na powyższych elementach z pewnością nie poprzestaniemy. Nowe nurty (kierunki) będziemy sukcesywnie rozwijali, mając na uwadze solidne przygotowanie merytoryczne i praktyczne oraz konieczne zaplecze sprzętowe. Jednym z celów jest stworzenie w najbliższym czasie GRH Panzer Regiment 35. Do każdego z powyższych wątków dobieramy właściwe dla przedmiotowego okresu wojny umundurowanie i charakterystyczne elementy uzbrojenia.

Ardeny_2012

SRH AA7, Grudzień 2012. „Ardeny 1944” (Cobru, Recogne, Bastogne – Belgia), Foto Kola.