21dpPanzeraufklärungsabteilung 21 der 21. Panzer Division

(21 pancerny oddział rozpoznawczy 21. Dywizji Pancernej)

Grupa Rekonstrukcji Historycznej „PanzerAufklärungsabteilung 21 der 21. Panzer Division” oficjalnie została powołana w sierpniu 2006 roku, jako formalne rozwinięcie dotychczasowej działalności w ramach SRH AA7. Obok działania w formule GRH AA7 i przyporządkowania jej obszaru Kampanii Polskiej 1939 roku oraz Frontu Wschodniego 1941-45, chcieliśmy również zająć się rekonstrukcją walk na Froncie Zachodnim w latach 1944-45. I mimo, iż we wcześniejszych latach bardzo często braliśmy udział w inscenizacjach ukazujących walki na Froncie Zachodnim, to ten wątek postanowiliśmy usystematyzować i oprzeć na oddziale rozpoznawczym 21. Dywizji Pancernej.

Wybór tej jednostki nie był przypadkowy, pozwala nam bowiem na rozwijanie swoich zainteresowań w dwóch kierunkach: afrykańskim i europejskim. Tym samym jako GRH PzAA21 odtwarzamy oddziały niemieckie walczące w Afryce (1941-43) oraz na europejskim teatrze działań wojennych (od lądowania w Normandii). Osią, która stanowi podstawę naszych badań rekonstrukcyjnych są losy i historia 21. Dywizji Pancernej, która walczyła zarówno w Afryce jak i Europie.

Obecnie, GRH PzAA21 działa właśnie w ramach tego projektu, czyli „21 Dywizja Pancerna”. Tym samym staramy się zaprezentować oddziały wchodzące w skład dywizji na przestrzeni lat 1941-45, ukierunkowując swoje działania rekonstrukcyjne na okresie Kampanii Afrykańskiej 1941-43 roku oraz walk na Froncie Zachodnim w latach 1944-45. Oczywiście podstawą, która jest osią także i w tym obszarze rekonstrukcyjnym, są oddziały rozpoznawcze i to ich funkcjonowaniu poświęcamy najwięcej uwagi.

W tej zakładce będą zamieszczane informacje o projekcie, wykorzystywanym umundurowaniu i wyposażeniu, materiały historyczne oraz relacje z realizacji projektów i inscenizacji, w których bierzemy udział.

Grupa Rekonstrukcji Historycznej PanzerAufklärungsabteilung 21 der 21. Panzer Division jest organem służącym do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej AA7.

Slider_2

SRH AA7, Czerwiec 2015. „Łabiszyńskie Spotkania z Historią – Kierunek Berlin”, Foto Nix.

W ramach tego projektu działa istniejąca od 2006 roku Grupa Rekonstrukcji Historycznej PanzerAufklärungsabteilung 21 der 21 Panzer Division (21 Pancerny Oddział Rozpoznawczy 21. Dywizji Pancernej). W ramach tego projektu staramy się możliwe jak najwierniej zaprezentować oddziały wchodzące w skład dywizji, począwszy od Kampanii Afrykańskiej 1941-43, poprzez walki na Froncie Zachodnim w latach 1944-45 i Froncie Wschodnim w 1945 roku (wówczas dywizja toczyła walki m.in. w okolicach Lubania). Także w tym projekcie główną osią, wokół której prowadzimy działania rekonstrukcyjne, jest poznanie specyfiki działania oddziałów rozpoznawczych (m.in. w warunkach pustynnych jako Aufklärungsabteilung 3), a także oddziałów strzelców zmotoryzowanych/grenadierów pancernych. Zamysł samego projektu zrodził się już w 2005 roku, jednak dopiero rok później całość została oficjalnie sformalizowana, na co duży wpływ miały kolejne zakupy wzbogacające stowarzyszenie w sprzęt. Początkowo skupiliśmy się na prezentacji oddziałów dywizji w warunkach europejskich (konkretnie walki od 6 czerwca 1944 roku do końca wojny), a od roku 2010 dotykamy także zagadnień związanych z walkami w Afryce Północnej.

Obecnie w ramach projektu „21. Panzer Division” zajmujemy się:

– Analogicznie jak w przypadku projektu „4. Panzer Division” zastosowaniem i wykorzystaniem ręcznych środków przeciwpancernych poprzez prezentację działania zespołów tzw. niszczycieli czołgów (uzbrojonych w Panzerfaust-y, pancerzownicę Panzerschreck oraz miny przeciwczołgowe i ręczne ładunki kumulacyjne). Bazą ikonograficzną na którą zwracamy szczególną uwagę, jest dokumentacja zdjęciowa i filmowa z Normandii, latem 1944 roku.

– Doskonaleniem i szkoleniem załóg czołgów w zakresie technicznym (mechanika, łączność) i taktycznym. Ogromną wagę przywiązujemy w tym zakresie do zgrania załóg i tym samym do zachowywania się na polu w sposób charakterystyczny dla formacji pancernych (wzajemna osłona, utrzymywanie stałej łączności, współpraca ze strzelcami zmotoryzowanymi/grenadierami pancernymi, ewakuacja uszkodzonego czołgu z pola bitwy itp.). Dzięki stałemu dostępowi do czołgów (stylizowane repliki dwóch lekkich PzKpfw II oraz średniego PzKpfw V) załogi doskonalą także umiejętności dotyczące prowadzenia wozów (na inscenizacjach w pełni samodzielnie możemy obsadzić sprzęt pancerny wystawiając pełnowartościowe załogi) oraz regularnych prac konserwacyjnych. Tłem historycznym tego elementu projektu jest Panzer Regiment 5 (Afryka) oraz Panzer Regiment 100 i Panzer Regiment 22 (Europa).

– Szkoleniem obsługi działa przeciwpancernego PAK 40 (Panzerabwehrkanone 40) jak i prezentacją samego działa z wykorzystaniem typowych dla formacji przeciwpancernych elementów (np. prowadzenie ognia z zasadzki). Z uwagi na stały dostęp do tego typu działa (dzięki uprzejmości znanego w Polsce kolekcjonera) podczas manewrów i inscenizacji staramy się doskonalić umiejętności w zakresie obsługi (m.in. wymienność zadań przy obsłudze) oraz jego gruntownego poznania (poza specyfikacją techniczną także prace konserwacyjno-naprawcze). Naszym celem w tym zakresie jest stworzenie w pełni zgranej obsługi, która w oparciu o zawarte w ówczesnych regulaminach zapisy, działa płynnie i sprawnie. Tłem historycznym jest w tym zakresie organiczny oddział przeciwpancerny dywizji (Panzerjägerabteilung 200) oraz tzw. komponent przeciwpancerny, wchodzący w skład plutonu przeciwpancernego ciężkiej kompanii PanzerAufklärungsabteilung 21.

– Doskonaleniem taktyki na szczeblu drużyny i plutonu strzelców zmotoryzowanych/grenadierów pancernych. W tym zakresie dużo uwagi poświęcamy ewolucji jako zachodziła na przestrzeni lat wojny w oddziałach zmotoryzowanej piechoty (nasycenie ręcznymi środkami przeciwpancernymi, nowe elementy w szkoleniu). Kluczowe jest dla nas zachowanie na polu, łączność pomiędzy oddziałami (i właściwe jej wykorzystanie) oraz umiejętność szybkiego reagowania na zmieniające się warunki pola inscenizacji. W tym zakresie, dzięki posiadaniu replik karabinów maszynowych (MG34 i MG42) możemy pokazać w linii drużyny ze wsparciem ręcznej broni maszynowej lub zaprezentować drużynę ciężkich karabinów maszynowych, stanowiącą wsparcie dla liniowego plutonu strzelców/grenadierów. Jednocześnie poświęcamy dużo uwagi na zgranie tych pododdziałów i ich wzajemną wymienność w prowadzeniu ognia. Obsługi karabinów maszynowych ćwiczą szybkie przemieszczanie, korygowanie sektorów ostrzału i ogień osłonowy. Tłem historycznym jest w tym przypadku I batalion Panzergrenadier Regiment 125 i Schützen Regiment 104 (Afryka).

– Poznaniem specyfiki funkcjonowania oddziałów rozpoznawczych. To jest nasz flagowy nurt, który zgłębiamy od momentu założenia stowarzyszenia w 2002 roku. Tym samym staramy się wnikliwie analizować wszystko to, co jest związane z wykorzystaniem oddziałów rozpoznawczych w walce (mając na uwadze najróżniejsze warunki terenowe). Dużo uwagi poświęcamy także szkoleniu z terenoznawstwa i zadaniom prowadzonym przez pododdziały motocyklowe. Od roku 2010 zgłębiamy te zagadnienia, mając na uwadze także specyfikę działań na pustyni.

– Z uwagi na posiadanie w szeregach sanitariuszy (po certyfikowanych szkoleniach) coraz więcej uwago zwracamy także na działania tego typu służb. Rola „wsparcia” medycznego na polu walki jest szczególnie istotna, a na polu inscenizacji właściwe jego zastosowanie daje tak podkreślany przez nas realizm i nadaje całemu obrazowi większej autentyczności.

Projekt „21. Panzer Divison” jest inicjatywą, tworzoną w oparciu o szereg dotychczasowych doświadczeń. Będziemy wnosić do projektu nowe elementy, a rozpoczęty w 2010 roku wątek „afrykański”, będzie stanowił ciekawe uzupełnienie rekonstrukcji poszczególnych oddziałów tej jednostki.

belgia (30 of 40)

SRH AA7, Marzec 2016. „Operation Frühlingserwachen” Fort St. Heribert, Belgia (Namur), Foto Kola.

W obu realizowanych przez Stowarzyszenie projektach (dotyczących wojsk niemieckich, tj. 4. Dywizja Pancerna oraz 21. Dywizja Pancerna), obok poznania szlaku bojowego rekonstruowanych jednostek, staramy się zaprezentować barwę i broń, typową dla armii niemieckiej w okresie II Wojny Światowej i latach ją poprzedzających. Uzupełnieniem całości jest analiza ówczesnych regulaminów pola walki i stosowanej taktyki oraz ich adaptacja do realiów pola rekonstrukcji historycznej. Nieodłącznym elementem rekonstrukcji i prezentacji wojsk niemieckich z okresu II Wojny Światowej są też pojazdy i broń pancerna.

W oparciu o wyszukaną i opracowaną przez naszych członków dokumentację historyczną oraz współpracując z zaprzyjaźnionymi kolekcjonerami, producentami czy fundacjami, pomagamy (w miarę naszych możliwości) w budowie (lub budujemy samodzielnie) replik pojazdów i innego sprzętu oraz tzw. towarzyszącego wyposażenia kołowego (np. przyczepa sztabowa jako Ruchome Stanowisko Łączności i Dowodzenia).

Dzięki temu znacząco zwiększają się nasze możliwości właściwego przedstawienia wydarzeń historycznych, bowiem nasycenie inscenizacji historycznych odpowiednim sprzętem (pancernym, kołowym itp.) zwiększa ich realizm i pozwala rekonstruowane wydarzenia (w których obecność określonych pojazdów jest uzasadniona) uczynić atrakcyjnym dla widzów. Dzięki posiadanemu parkowi maszynowemu oraz mając możliwość korzystania ze sprzętu pancernego współpracujących z nami kolekcjonerów i wytwórców replik, systematycznie rozwijamy nasze możliwości w zakresie prezentacji oddziałów zmotoryzowanych i pancernych. Dzięki temu również, nasze załogi stale podnoszą swoje kwalifikacje w zakresie obsługi technicznej powierzonego sprzętu, oraz uczą się współdziałania z określonymi formacjami na „polu walki”.