3dpPluton Zwiadu 9 Pułku Piechoty 3.DP im. Romualda Traugutta.

W ramach Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Pluton Zwiadu 9 Pułku Piechoty 3 Dywizji Piechoty” zajmujemy się wnikliwym badaniem oraz analizowaniem struktury oraz szlaku bojowego wojsk polskich walczących na froncie wschodnim podczas II Wojny Światowej.

Staramy się także bliżej zaznajomić z historią poszczególnych jednostek oraz poznawać ich skład osobowy. Bywamy w miejscach ich walk, gdzie metodą rozpoznania terenowego omawiamy poszczególne etapy toczonych działań. Kluczowe w ramach działalności Grupy jest także gruntowne poznanie taktyki stosowanej przez ówczesne jednostki Wojska Polskiego na wschodzie, jego umundurowania, uzbrojenia, pojazdów oraz wyposażenia.

Interesuje nas także taktyka stosowana wówczas przez polskie oddziały. Dzięki temu jesteśmy w stanie wystawić przeszło dwudziestoosobowy oddział rekonstrukcyjny, mogący odtworzyć jednostkę zwiadu bądź piechoty – mając oczywiście na względzie stosowane wówczas regulaminy i szeroko pojętą formułę działania. Jednocześnie chcemy podkreślić, iż nasze zainteresowanie działaniami Wojska Polskiego na wschodzie w latach 1943-45 nie odnosi się do aspektu politycznego, poza oczywiście czysto historycznym ujęciem. Zdajemy sobie sprawę z tego, że służba w „armii Berlinga” była dla wielu polaków jedyną szansą na wyrwanie się z więzień czy obozów. Wielu, biorąc ponownie broń do ręki, najpierw chciała rozprawić się z III Rzeszą, by później przy oparciu mocarstw zachodnich zapobiec wprowadzeniu ustroju komunistycznego w Polsce. Nie wiedząc jednocześnie, o ustaleniach poczynionych na spotkaniach wielkiej trójki.

Oczywistym jest to, że część żołnierzy, w szczególności kadry oficerskiej, była upolityczniona i utożsamiała się działaniami, mającymi na celu eliminację „wrogiej reakcji”. Co często prowadziło do bratobójczych konfrontacji przy wydatnej pomocy „bratniej” Armii Czerwonej i szeregu służb razem z nią wkraczających na polskie terytorium.

SONY DSC

SRH AA7, Kwiecień 2014. Manewry Wiosenne, Foto Nix.