WILEŃSZCZYZNA 1944

  by    0   0

Kwietniowy weekend z połowy miesiąca był dla naszego stowarzyszenia bardzo pracowity. Piątek i sobota to czas poświęcony na Walne Zebranie SRH AA7, które z jednej strony stanowiło podsumowanie minionego roku, z drugiej zaś służyło określeniu celów oraz wyznaczeniu kierunków działania w najbliższych miesiącach i latach. Tematów, które były poruszane nie brakowało. read more →