OPERACJA „NORDWIND”

  by    0   0

Na przełomie stycznia/lutego 2015 roku, wzięliśmy udział w kolejnej odsłonie interaktywnego projektu historycznego, realizowanego przez Muzeum II Wojny Światowej z Gdańska. Koncepcja tego wydarzenia (i innych mu podobnych) opiera się o prezentację wydarzeń w kilku lokalizacjach, przy czym każde z nich stanowi uzupełnienie poprzedniego i razem tworzą całość ilustrującą konkretną operację historyczna. read more →

WILEŃSZCZYZNA 1944

  by    0   0

Kwietniowy weekend z połowy miesiąca był dla naszego stowarzyszenia bardzo pracowity. Piątek i sobota to czas poświęcony na Walne Zebranie SRH AA7, które z jednej strony stanowiło podsumowanie minionego roku, z drugiej zaś służyło określeniu celów oraz wyznaczeniu kierunków działania w najbliższych miesiącach i latach. Tematów, które były poruszane nie brakowało. read more →